Czym jest astma i jakie są metody leczenia?

Astma to oskrzelowa oraz zapalna choroba przewlekła, która nazywana jest potocznie dychawicą. Dychawica powstaje na skutek infekcji wirusowej lub bakteryjnej i charakteryzuje się znacznie zmniejszoną wydolnością dróg oddechowych pacjenta. Jest to choroba, która należy do kategorii nieuleczalnych i już we wczesnych stadiach powoduje nieodwracalne zmiany we wnętrzu obojga płuc. Jej charakterystycznymi objawami są wszelkiego rodzaju duszności, uciążliwy suchy kaszel oraz świszczący oddech. Mimo tak nieprzyjemnych objawów choroby, dzięki dynamicznemu rozwojowi medycyny w dzisiejszych czasach z astmą da się normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa to w dzisiejszych czasach bardzo popularna choroba, której przyczyną są problemy w oskrzelowym przepływie powietrza. Głównymi objawami są wyraźnie słyszalne świsty przy oddechu, suchy i uporczywy kaszel, ucisk w klatce piersiowej oraz silny obrzęk błony śluzowej. Dodatkowo bardzo uciążliwym objawem są nagłe napady duszności ustępujące po podaniu leków. Diagnoza tej wysoce utrudniającej normalne funkcjonowanie choroby nie jest trudna, jednakże bardzo często lekarze mają problem w zlokalizowaniu przyczyny jej powstania. Dokładny wywiad z lekarzem i szczegółowe odpowiedzi na wszelkie jego pytania pomogą w odnalezieniu alergenu, a przy okazji badania reakcji pacjenta będzie można wyznaczyć odpowiedni rodzaj terapii.

Przyczyzny

Do przyczyn astmy oskrzelowej można zaliczyć czynniki genetyczne oraz środowiskowe. W przypadku czynników genetycznych astmę wywołują genetyczne predyspozycje odziedziczone po starszych pokoleniach. Taki rodzaj astmy oskrzelowej nazywany jest astmą atopową, która uaktywnia się w wyniku stałego kontaktu z alergenem powodującym infekcję dróg oddechowych. Przyczyny środowiskowe powodujące astmę to znacznie szersza grupa, do której prócz alergenów zaliczane są wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza, dymy, spaliny, dym papierosowy, kurz oraz roztocza. W takim rodzaju astmy napady kaszlu występują niespodziewanie w różnych porach oraz okolicznościach. Alergenem mogą być również pyłki roślin unoszące się w powietrzu wiosenną porą, niektóre leki lub produkty spożywcze.

Leczenie

Leczenie astmy oskrzelowej lub atopowej polega na leczeniu objawowym, czyli identyfikacji oraz usunięciu czynnika alegenowego. Dodatkowo w celu leczenia ogranicza się kontakt z nim. Dodatkowo stosowana jest terapia farmakologiczna polegająca na doraźnym podawaniu leków w czasie napadów kaszlu. Jeśli astma zostanie rozpoznana wcześnie, a terapia i leki odpowiednio dobrane, umożliwia to pacjentowi normalne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz życiu codziennym. Pacjent może w takim wypadku prowadzić bardzo aktywne życie pracując, ucząc się i stając przed fizycznymi objawami.